General Chat
General Chat
Để chơi, Bạn hay vào 1 phòng bằng cách click vào tên phòng bạn muốn vào.

General Chat Phòng

Tên phòngNgười chơi OnlineXếp hạng
Theatre Chat 0 Unrated


Gold Translation

TeamTên phòngNgười chơi Online

Uber [UB]
Uber Meeting Hall 0

The Jedi Masters [TheJedi]
The Jedi Chatroom 0
O que é popular agora:
Os tópicos mais ativos da última semana:
Best 2v2 Hero player (17 mensagens)
delay (14 mensagens)
Word Association (8 mensagens)
NEW MAP (3 mensagens)