Age of Empires II: The Conquerors > Các chế độ Game > No Snow [Edit this Mod]

No Snow

by pG_plexiq_ - 33510 downloads

This mod will replace snow with default terrain. Note that Buildings, Forests, MINIMAP etc will still appear snow covered.
Screenshot:
nosnow.gif
1 User(s) làviewing this mod 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
Word Association (14 Người chơi)
[TyRanT]BacT's Profile (11 Người chơi)
Villese's Profile (9 Người chơi)
PUBG Mod for AoC (8 Người chơi)
CBA PathBlood 1.4.4 (8 Người chơi)
Roulette Blood (7 Người chơi)
CS - Overall S2 (6 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
PUBG Mod for AoC (31 Bài viết)
Roulette Blood (19 Bài viết)
[sT]v[300] CS CLAN WAR (18 Bài viết)
CBA PathBlood 1.4.4 (8 Bài viết)
CS - Overall S2 (6 Bài viết)
RTS-Sanctuary Down? (5 Bài viết)
Thông tin
Type:
New Visuals or Content
Tên trò chơi:
Downloads:
33510
Created By:
pG_plexiq_
Version:
1.0
Download Size:
928.03 KB
Trang web