DeadlyDeo pickup

 [I3acI]__eT__


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng một 2010
Số bài viết5591
Đã được sửa19 Tháng mười hai 2010 - 9:21 am bởi[I3acI]__eT__
I hope you like it :)
i couldnt find something looks like what u want
so i made just simple colorful sig

You must login into Voobly to view image

You must login into Voobly to view image

You must login into Voobly to view image

You must login into Voobly to view image

Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [DZ]deadlydeo


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 10 Tháng năm 2009
Số bài viết4229
đã Post19 Tháng mười hai 2010 - 9:25 am
Thanks John... I', gonna go with the third one.. Luv your work mate...
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [I3acI]__eT__


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng một 2010
Số bài viết5591
đã Post19 Tháng mười hai 2010 - 3:29 pm
Really glad you like it Dee :)
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Eot_]Master_G


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 10 Tháng một 2008
Số bài viết4477
đã Post19 Tháng mười hai 2010 - 9:54 pm
Dude these are some sick sigs, 3rd was my fav too.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 _Kei_


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 23 Tháng tám 2008
Số bài viết812
Đã được sửa20 Tháng mười hai 2010 - 7:36 am bởi_Kei_
:O nice job ;lol
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [I3acI]__eT__


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng một 2010
Số bài viết5591
đã Post20 Tháng mười hai 2010 - 10:47 am
Ty ^_^ Glad you guys like them :)
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [DZ]deadlydeo


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 10 Tháng năm 2009
Số bài viết4229
đã Post24 Tháng mười hai 2010 - 4:53 pm
omfg... my signature(3rd one in the list) was removed from imageshack...!! :(
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 AlQaedas


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 10 Tháng một 2008
Số bài viết54
đã Post24 Tháng mười hai 2010 - 7:25 pm
omfg... my signature(3rd one in the list) was removed from imageshack...!! :(

LOL! FAIL! rofl
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 Woof_woof


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 16 Tháng sáu 2011
Số bài viết2770
đã Post3 Tháng hai 2012 - 9:01 pm
omfg... my signature(3rd one in the list) was removed from imageshack...!! :(
rofl
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [DZ]Clipp3R


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 14 Tháng chín 2010
Số bài viết1411
đã Post18 Tháng ba 2012 - 9:48 pm
Great sigs all together
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 Vlad_Dracul


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 4 Tháng bảy 2007
Số bài viết46
đã Post21 Tháng ba 2012 - 12:52 am
I hope you like it :)
You must login into Voobly to view image

Yup, I like it.
Btw, are you the John that was a head mod on old IGZ (and even on Vetev, if I remember correctly) or another John?
Just curious.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 11 ngoài 11 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Most active threads in past week: